เอกสารสำนักงาน

คู่มืองานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี

คู่มืองานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสพป.แพร่ เขต 1

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสพป.แพร่ เขต 1

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการปฏิบัติที่จะผลักดันการดำเนินงานในแต่ละด้านของแผนสิทธิมนุยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม ผ่านทางเว็บไซด์ www.rlpd.go.th

ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการปฏิบัติที่จะผลักดันการดำเนินงานในแต่ละด้านของแผนสิทธิมนุยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม ผ่านทางเว็บไซด์ www.rlpd.go.th

หัวข้อสิทธิมนุษยชน /  แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ / รับฟังความคิดเห็น / แนวทางการปฏิบัติที่จะผลักดันการดำเนินงานในแต่ละด้านของแผนฯ ฉบับที่ 3

ประชาสัมพันธ์รับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการเข้ารวมโครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด SME Provincal Champion

ประชาสัมพันธ์รับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการเข้ารวมโครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด SME Provincal Champion

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ

ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ปีงบประมาณ 2558) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558

ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ปีงบประมาณ 2558) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558

>> แบบสอบถาม <<

ขอความร่วมมือรับชมการถ่ายทอดสดการอบรมทางไกลทางอินเตอร์เน็ตและประเมินผลระบบการอบรมทางไกลโครงการ พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ภายใน 1 ปี ผ่านระบบ DLIT REPORT ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2558

ขอความร่วมมือรับชมการถ่ายทอดสดการอบรมทางไกลทางอินเตอร์เน็ตและประเมินผลระบบการอบรมทางไกลโครงการ พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ภายใน 1 ปี ผ่านระบบ DLIT REPORT ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2558

1.ผู้บริหารระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้ารับชมการถ่ายทอดทดการประชุมอบรมทางไกลทางอินเตอร์เน็ตโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1อ่านออกเขียนได้ภายใน 1 ปี ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2558  สามารถรับชมได้จากทุกอุปกรณ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็ปแล็ตผ่านเว็บไซด์ www.dlit.ac.th/bbl

2.ผู้บริหารระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนประเมินผลระบบการอบรมทางไกลผ่านเว็บไซด์ www.dlthailand.com/dlitreport

สามารถประเมินได้จากทุกอุปกรณ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็ปแล็ต

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รายละเอียดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย

แบบลงทะเบียนการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

โปรแกรมประเมินการอ่าน

โปรแกรมประเมินการอ่าน

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศน์ สังกัดสพป.แพร่ เขต 1

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศน์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รายละเอียดเอกสาร

และเอกสารเพิ่มเติม

สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ 

หน้า

Subscribe to เอกสารสำนักงาน