เอกสารสำนักงาน

สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 20 กรกฏาคม 2558 เวลา 08.30 น.

สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 20 กรกฏาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 อำเมืองเมือง จังหวัดแพร่

ประกาศสพป.แพร่ เขต 1 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ทดแทนตำแหน่งว่าง สพป.แพร่ เขต 1

ประกาศสพป.แพร่ เขต 1 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ทดแทนตำแหน่งว่าง สพป.แพร่ เขต 1

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายการศึกษาผ่านระบบทางไกล จากศูนย์ปฏิบัติการ (DOC) ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น.รับฟังและรับชมการถ่ายทอดสดผ่านหน้าเว็บไซต์ ได้ที่ http://210.246.189.120

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายการศึกษาผ่านระบบทางไกล จากศูนย์ปฏิบัติการ (DOC) ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น.หรือรับฟังและรับชมการถ่ายทอดสดผ่านหน้าเว็บไซต์ ได้ที่
http://210.246.189.120
http://210.246.188.59/live
http://obectv.tv

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 35ค.(2)

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 35ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ทดแทนตำแหน่งว่าง สังกัดสพป.แพร่ เขต 1

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

คู่มือ ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สพป.แพร่ เขต 1

คู่มือ ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 

ดาวน์โหลด

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่องกำหนดรายละเอียดการประเมินศักยภาพตามองค์ประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพป.แพร่ เขต 1

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่องกำหนดรายละเอียดการประเมินศักยภาพตามองค์ประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพป.แพร่ เขต 1

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่องประกาศรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่องประกาศรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2558

เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2558

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

รายละเอียดกิจกรรม การเลือกสรร ถอดประสบการณ์ “รูปแบบและเทคนิคการบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

รายละเอียดกิจกรรม การเลือกสรร  ถอดประสบการณ์ “รูปแบบและเทคนิคการบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา”

หน้า

Subscribe to เอกสารสำนักงาน