ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

กีฬาแม่ยางร้อง

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่เขต ๑ ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน ผู้ปกครองบ้านแม่ยางร้องเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมี นายธวัชชัย  วังคะออม ผอ.ร.ร.บ้านแม่ยางร้องและคณะครูให้การต้อนรับ

เปิดป้ายห้องสมุด ร.ร.บ้านศรีมูลเรือง

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานพิธีเปิดป้ายอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๗ ของโรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง ณ ห้องสมุด ร.ร.บ้านศรีมูลเรือง อ.สอง  โดยมี นายสถิตย์    รัตนานันท์ ประธานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านศรีมูลเรือง กล่าวรายงาน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ

ตรวจเยี่ยมไทยรัฐ

นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมการติดตั้งอุปกรณ์ DLTV และตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 ซึ่งได้รับงบประมาณก่อสร้างใหม่

ตรวจเยี่ยม DLTV

นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมการติดตั้งอุปกรณ์ DLTV โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม โดยมี นายสมาน โนรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ

จัดการเรียนรู้เอกชน

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และเสริมสร้างการเรียนรู้ในทศวรรษที่ ๒๑ โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ วิทยากรโดย อาจารย์เอกรินทร์  สี่มหาศาล จากสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์  จำกัด นายเทอดศักดิ์  ผิวเกลี้ยง นายกสมาคมครูเอกชนจังหวัดแพร่ กล่าวรายง

ดอกบัวเกมส์

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา”ดอกบัวเกมส์” เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายตลอดจนให้นักเรียนได้รู้จักการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมี นายเสถียร  วิทยาภรณ์พงศ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลแพร่ กล่าวรายงาน

ร.ร.มารดาเตรียมการจัดงานวันคริสต์มาส

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เยี่ยมชมการเตรียมการจัดงานวันคริสต์มาสของโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ มี คุณพ่อทองหล่อ คุณแม่สมชื่น ผิวเกลี้ยง นายเทอดศักดิ์  ผิวเกลี้ยง  ผู้จัดการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์

บ้านร้องกวางอบรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) จัดอบรมงาน 5 องค์ประกอบ โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยมี นายมังกร วันละ และนางโสภิต เกื้อหนุน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านแม่ทราย เป็นวิทยากรให้ความรู้ 

เทพพิทักษ์อวยพรวันคริสต์มาส

คณะครูโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา นำนักเรียนอวยพรเนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส และได้นำพระพรและของอวยพรเพื่อส่งความสุขให้แก่ นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงานฯ 

พบปะเครือข่ายผานางคอย

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุม รร.บ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) อ.ร้องกวาง จ.แพร่

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน