ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

น้ำโค้งประชุมผู้ปกครอง

 นายพรศักดิ์  ทานะขันธ์  ผอ.ร.ร.วัดน้ำโค้ง พร้อมคณะครู จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนในการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามนโยบาย ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง สื่อสารได้ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุม ร.ร.วัดน้ำโค้ง

วันเด็กน้ำโค้ง

 นายพรศักดิ์  ทานะขันธ์ ผอ.ร.ร.วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล)คณะครูและบุคลากร นำนักเรียนไปร่วมงานวันเด็กของเทศบาลตำบลป่าแมต มีคุณสุทธิพันธ์ ทองไหล เป็นนายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต

ต้อนรับ ผอ.วัดเมธังฯ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายธีระวิทย์ ภิญโญ ในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเมธังกราวาส อ.เมือง จ.แพร่ โดยมีคณะครูให้การต้อนรับ

เยี่ยมบ้าน นร.เผ่าตองเหลือง

นายเชษฐา สยนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารเครือข่ายพัฒนาการศึกษายมเหนือ เยี่ยมชมห้องเรียนและบ้านพักนักเรียนชนเผ่าตองเหลือง โรงเรียนบ้านท่าวะ อ.สอง จ.แพร่ โดยมี นายพีระวัฒน์ ดีพอ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวะ ให้การต้อนรับ

วันเด็กท่าวะ

นายเชษฐา สยนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดป้ายโรงอาหาร และเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 โรงเรียนบ้านท่าวะ อ.สอง จ.แพร่ โดยมี นายพีระวัฒน์ ดีพอ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวะ และชุมชน ให้การต้อนรับ

วันเด็กแม่ยางตาล

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยมี ว่าที่ ร.ต.พิพัฒน์ เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

วันเด็กร่องฟอง

นายสุกิจ ยาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ประธานในพิธีวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 โรงเรียนบ้านร่องฟอง มอบเงินสนับสนุน มอบเกียรติบัตรแก่ครู บุคลากร และนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ มี นางเมตตา คำหงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

วันเด้กรัฐราษฎร์บำรุง

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นางสุนิดา  ราชสิกข์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวดรุณี  ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาและบุคลากรกลุ่มฯ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ พร้อมมอบของสนับสนุนในการจัดงาน ร.ร.รัฐราษฎร์บำรุง โดยมี นายอนุสรณ์  พรมลังกา ผอ.ร.ร.และคณะครูให้การต้อนรับ

ผลสัมฤทธิ์ การเรียน

นายเชษฐา สยนานนท์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดค่ายอบรมบูรณาการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net ชั้น ป.๖ โรงเรียนในเครือข่ายการศึกษายมเหนือ โดยมี นายวัลลภ  เอี่ยมละออง ผอ.บ้านคุ้ม ทำหน้าที่ประธานเครือข่ายฯกล่าวรายงาน  ณ  โรงเรียนบ้านคุ้ม อ.สอง

ผลสัมฤทธิ์ O-Net

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดค่ายอบรมบูรณาการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net ชั้น ป.๖ โรงเรียนในเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง โดยมี นายดิเรก  ฉันทา ประธานเครือข่ายฯกล่าวรายงาน  ณ  โรงเรียนวัดเมธังกราวาส

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน