ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

รองชนะเลิศอันดับ๑โครงงานคณิตศาสตร์

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ อ.สอง จ.แพร่ คว้ารางวัลเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ ๑) โครงงานคณิตศาสตร์ ประะภท ๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ ณ เมืองทองธานี โดยมี นายวิวัฒน์ ทองภักดี ผอ.รร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ และคณะครูให้กำลังใจ

ประเมินผลงานเชี่ยวชาญ

นายนพพร  สุวรรณรุจิ ประธานการประเมินผลงานข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และคณะ ประเมินผลงาน นายเสถียร  วิทยาภรณ์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยมี นายปฐมพงษฺ  ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ร.ร.อนุบาลแพร่

นักบินน้อย สพฐ.

นายเมทวินทร์  อินต๊ะจวง ผอ.รร.ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นายธวัชชัย  ขำหรุ่น ครูผู้ฝึกสอน ได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน(โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ ๑ สถิติ 92 วินาที งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ “สุดยอดเด็กไทยก้าวไกลสู่สากล” ครั้งที่ ๖๔ ณ เมืองทองธานี

เหรียญทองรำวงมาตรฐาน

นายมงคล  พรมปาน ผอ.รร.บ้านแม่ทราย อ.ร้องกวาง และคณะครู ได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.ต้น ได้รับรางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ “สุดยอดเด็กไทยก้าวไกลสู่สากล” ครั้งที่ ๖๔ ณ เมืองทองธานี  

แม่ยางตาลแข่งขันกีฬาสี

ว่าที่ ร.ต.พิพัฒน์  เสนาธรรม ผอ.ร.ร.บ้านแม่ยางตาล/ร.ร.บ้านหนองเจริญ และคณะครู จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน  ร.ร.แม่ยางตาล ร.ร.บ้านหนองเจริญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ สนามโรงเรียนแม่ยางตาล เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๓  ก.พ. ๒๕๕๘

ร.ร.เจริญศิลป์อวยพรวันตรุษจีน

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ นายสุกิจ  ยาพรม นายเสมอ  วีระบูลยฤทธิ์ นางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะบุคลากรในสำนักงานเขตฯ รับอวยพรจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร.ร.เจริญศิลป์  เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ณ สพป.แพร่ เขต ๑ 

เปิดห้องสมุด

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดห้องสมุดมีชีวิตของ  ร.ร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์  อ.สอง โดยมี คณะผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายการศึกษายมเหนือ คณะครูให้การต้อนรับ

เปิดกาดหมั้วละอ่อน

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ชมกาดหมั้วละอ่อน  ร.ร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์  อ.สอง เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการอยู่ร่วมกลุ่ม รู้จักการซื้อ-ขาย นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมี คณะผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายการศึกษายมเหนือ ให้การต้อนรับ

ค่ายลูกเสือแม่ยางตาล

นายเสมอ  วีระบูลยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดรอบกองไฟค่ายลูกเสือ โดย ว่าที่ ร.ต.พิพัฒน์  เสนาธรรม ผอ.ร.ร.บ้านแม่ยางตาล/ร.ร.บ้านหนองเจริญ ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร นำนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 ไปเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ ถ้ำผานางคอย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2558

บ้านอ้อยยอดเยี่ยม

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์  ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ มอบเกียรติบัตรให้แก่ นายวิรย์  สินธุวงค์ ผอ.ร.ร.บ้านอ้อยวิทยาคาร ที่ผ่านการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น  นายอดิพงษ์  กันหมุด บรรณารักษ์ดีเด่น  นางอรุณี  พันธุ์กสิกรรม ครูผู้สอนดีเด่น  

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน