ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

บายสีสู่ขวัญ

นายพรศักดิ์ ทานะขันธ์ ผอ.ร.ร.วัดน้ำโค้ง คณะครูบุคลากรฯ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบชั้น ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ รร.วัดน้ำโค้ง

นาแหลมทัศนศึกษานอกสถานที่

นายสานิตย์  สุโข ผอ.ร.ร.บ้านนาแหลม และคณะครูได้นำนักเรียนทัศนศึกษานอกสถานที่ สวนหินมหาราช บ่อน้ำแร่แม่จอก ม่อนเสาหินพิศวง วัดศรีดอนคำ วัดแหลมลี่ ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์มีความสนุกสนาน มีความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน

ส่งมอบน้องปฐมวัยให้พี่ประถมฯ

นายเสถียร วิทยาภรณ์พงศ์ ผอ.รร.อนุบาลแพร่ และคณะครูสายชั้นอนุบาล นำโดย คุณครูณีรนุช สัทธรรมนุวงศ์ หน.สายชั้นอนุบาล ร่วมกันจัดกิจกรรม "ส่งมอบน้องปฐมวัยให้พี่ประถมฯ" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดทำขั้นเป็นประจำทุกปีณ ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลแพร่

จัดพิธีอำลาอาลัย

นายอนุสรณ์  พรมลังกา ผอ.ร.ร.รัฐราษฎร์บำรุง  นายประกิต   สุภาผล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งกวาว นายสมหมาย    ศรีใจวงค์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และนักเรียน  ร่วมกันจัดพิธีอำลาอาลัยให้กับนักเรียนที่สำเร็จชั้นสุงสุดของโรงเรียน  ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต ๑

ย่านยาว/สะเลียมทัศนศึกษาร่วมกัน

นายนเรศ  แสนมูล ผอ.รร. บ้านสะเลียม นายสมศักดิ์  พรมไพร ผอ.ร.ร.บ้านย่านยาว นำคณะครูและนักเรียน รร.บ้านย่านยาวและบ้านสะเลียมทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง  ณ สวนหลวงราชพฤกษ์ สวนสัตว์ พระธาตุดอยคำ และ Art In Paradise จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์

วิชาการป่าแดง

นายนพรัตน์  ส่วนบุญ ผอ.ร.ร.บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา)และคณะครูร่วมกัน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมค่ายวิชาการ ณ ร.ร.บ้านป่าแดง อ.เมืองแพร่ 

ให้กำลังใจ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯและคณะ เยี่ยมชมนิทรรศการของ ร.ร.บ้านวังฟ่อน เครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี  ที่นำกิจกรรมร่วมแสดงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ ๖๔ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ อิมแพคเมืองทองธานี

อวยพรวันเกิดและรับมอบเงินพัฒนาโรงเรียน....

นายสานิตย์ สุขโข ผอ.ร.ร.บ้านนาแหลม สพป.แพร่ เขต 1 นำคณะครูเข้าร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด อาจารย์จำปา ตนาวรรณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นพื้นฐานร.ร.ร.บ้านนาแหลม รับมอบเงินจำนวน 10,000 บาท จาก อาจารย์จำปา ตนาวรรณ นำไปพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนบ้านนาแหลม

วังหลวงทัศนศึกษา

นายพูลศักดิ์  บุญเรืองศักดิ์  ผอ.ร.ร.บ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี)และคณะครู  นำนักเรียนทัศนศึกษาสู่โลกกว้าง เที่ยวชมสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล การปลูกผัก ไฮโดรโปรนิค ป่าชายเลน ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เรือรบหลวง สวนสัตว์เปิดเขาเขียวและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ได้รับความอนุเคราะห์จากกองยุทธการทหารเรือสัตหีบ

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน