ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านโปรแกรม ZOOM

11 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นางรุ่งนภา จันทร์ดง นักวิชาการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านโปรแกรม ZOOM ณ ห้องโกศล สพป.แพร่ เ

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2565

นที่ 10 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหัดแพร่ โดยมี นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

ประชุมสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผ่านvideo conference application zoom

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผ่านvideo conference application zoom โดยมี นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางภัทรวรรณ วงศ์พระยา ศึกษา

รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 27/2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 27/2565 ผ่านvideo conference application zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบาย จาก สพฐ.

ประชุมสภากาแฟ

10 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพงศ์เดชน์ เศรษฐ์นิติกุล ผอ.กลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมสภากาแฟ เพื่อรับฟังนโยบายและเรื่องสำคัญในการดำเนินการต่างๆ ของจังหวัดแพร่ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายสมหวัง พ่วงบาโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

การประชุมคณะทำงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

8 สิงหาคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยคณะทำงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

รับรายงานตัวและปฐมนิเทศ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

8 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รับรายงานตัวและปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมวาสนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับและแสดงความยินดี

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ร่องพืช ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าใสวิทยา จังหวัดนครปฐม ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ณ หอประชุมโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่

ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 7/2565 โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายฐิติ​ภั​ทร์​ ฐิ​ตะ​ภัทร​พงศ์​ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) เขตตรวจราชการที่ 16 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมี ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน