ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

ร่วมพิธีเปิดกีฬาสีภายในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่

19 ธันวาคม 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอร้องกวาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกีฬาสีภายในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยมี นายปิ่นธเนศ แก้วรุ่งฟ้า ปลัดอาวุโสอำเภอร้องกวาง เป็นประธานพิธีเปิด และ นายอมร เผ่าเมือง ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ร่วมกิจกรรมเทพพิทักษ์ สานสัมพันธ์

17 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00น. นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมเทพพิทักษ์ สานสัมพันธ์ ณ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่โดยนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและซิสเตอร์ละอองดาว แสวงนาม ผอ.โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

17 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based Learning : ABL) รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

มหกรรมการเงินเพื่อครูไทย “Unlock a bettet life” สร้างโอกาสใหม่ เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า

17 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางภัทราวรรณ วงศ์พระยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย “Unlock a bettet life” สร้างโอกาสใหม่ เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า ณ อาคาร 5 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานีจ.นนทบุรี โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565

16 ธันวาคม 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม โดยมี นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน

เข้าร่วมประชุมออนไลน์เตรียมความพร้อมจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

15 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมออนไลน์เตรียมความพร้อมจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อรับฟังการบรรยายเรื่องการบริหารการจัดสอบระดับศูนย์สอบ, การบริหารการจัดสอบระดับสนามสอบ, บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการร

ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับนักเรียนคนพิการและบุคคลพิเศษจังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2565

15 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับนักเรียนคนพิการและบุคคลพิเศษจังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ โดยมี นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด

การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

14 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 1/2565ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1โดยมีนายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุม

“พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 44/2565

14 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 44/2565 ประจำวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 ผ่านระบบ Video Conference Zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบาย จาก สพฐ.

ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566

13 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รอง ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธาน

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน