ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

ประธานมอบเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายนวัตกรรมและการจัดการความรู้ สพป.แพร่ เขต 1

4 สิงหาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายนวัตกรรมและการจัดการความรู้ สพป.แพร่ เขต 1 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่มีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง และมอบรางวัลโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 สูงกว่าระดับชาติ, รางวัลโรงเรียนที่มีผลการทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึก

เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มเครือข่ายนวัตกรรมและการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

4 สิงหาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มเครือข่ายนวัตกรรมและการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

มอบทุนการศึกษาจากเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้มีจิตอาสาและขาดแคลนทุนทรัพย์เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ประจำปี 2566

4 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบทุนการศึกษาจากเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้มีจิตอาสาและขาดแคลนทุนทรัพย์ เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ประจำปี 2566 จำนวน 53 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

การประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 7/2566

4 สิงหาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 7/2566 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ และรับมอบทุนการศึกษาจาก นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เพื่อนำไปมอบให้แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้มีจิตอาสาและขาดแคลนทุนทรัพย์ เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ประจำปี 2566โดยเ

การประชุมถอดบทเรียนกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต)

4 สิงหาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมถอดบทเรียนกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) และพบปะให้กำลังใจผู้ชนะเลิศการประกวดแข่งขัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานกิจกรรมในโครงการโรงเรียนสุจริตและมอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับตัวแทนเขตพื้นที่เข้าร่วมการแข่งในระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ในวันที

ประชุมวิพากษ์ร่างหลักสูตรเสรีไทย

3 สิงหาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมวิพากษ์ร่างหลักสูตรเสรีไทย ณ ห้องประชุมยมหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมี นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ประชุมพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อขอรับรางวัลเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice)

3 สิงหาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อขอรับรางวัลเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมโกศลสพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวพัชรินทร์ สามา

ประชุมเตรียมความพร้อมในการลงนามสัญญาและการดำเนิการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่าน Application Zoom

3 สิงหาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการลงนามสัญญาและการดำเนิการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่าน Application Zoom ณ ห้องประชุมวาสนา สำนั

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน จังหวัดแพร่

3 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมโกศลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมี นายเกรียงไกร ทิศา ผอ.กลุ่มอำนวยการและผู้แทนจาก สพม.แพร่, สพป.แพร่ เขต 2, เจ้าหน้าที่ ธกส.แพร่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน