ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

สภากาแฟหน่วยงานทางการศึกษา

15 พ.ย. 61 : นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยประธานเครือข่ายการศึกษาในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานฯ ร่วมประชุมสภากาแฟหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมกวีรัตน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

กีฬา สพฐ.เกมส์

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์" ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

ร่วมงานวันพระบิดาฝนหลวง

นายเสน่ห์ ศรีเทพ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่ม เป็นตัวแทน สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำริโครงการฝนหลวงขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 ทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสาร ทั้งด้านวิชาการ อุตุนิยมวิทยา และการดัดแปรสภาพอากาศ

ประชุมทางไกล นักเรียนยากจน

12 พ.ย.61 : นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 รับชมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ การจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

สอบ สสวท.

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ชี้แจงรายละเอียด : ให้คณะกรรมการควบคุมห้องสอบทราบในการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี ณ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จัดทำแผนปฏิบัติการ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ชี้แจงการดำเนินการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

 

พิารณางบประมาณฯ

5 พ.ย.61 : นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ."

31 ตุลาคม 61 : นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." โดยได้รับชมเทปบันทึกภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.แพร่ เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1

ติดตามโรงเรียนควบรวม

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบาย นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ และแผน นางนิตยา กันทาสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งนิเทศ ติดตาม โรงเรียนควบรวม โรงเรียนบ้านในเวียง/บ้านน้ำโค้ง ก่อนเปิดภาคเรียน

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน