ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

ยาเสพติดปฐมวัย

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการพบรมครูปฐมวัยในการสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี น.ส.ดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน

ทุนการศึกษา เอื้อ-นิ่มนวล เอื้ออภิญญกุล

นายพงศ์เดชน์ เศรษฐ์นิติกุล ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมงานพิธีมอบทุนการศึกษาเอื้อ-นิ่มนวล เอื้ออภิญญกุล ซึ่งคณะกรรมการกองทุนเอื้อ-นิ่มนวล เอื้ออภิญญกุล ได้ดำเนิการมอบทุนการศึกษา จำนวน 42 ทุน ให้นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนประจิม(เดิม) ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านสุพรรณ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง และโรงเรียนบ้านในเวียง รวมเป็นเงินจำนวน 31,100 บาท ณ โรงเรียนวัดน้ำโค้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่

สพป.แพร่ เขต 1 จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 ณ โรงยิม 1000 ที่นั่ง สนามกีฬา อบจ.แพร่

ค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ปี พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก งบดำเนินงานรายการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 เพื่อประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เขต 4 เขต 6 ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 เขต 3 และผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2561 

สพฐ.ประเมิน รร.บ้านอ้อยวิทยาคาร

ดร.บุญชู ชลัษเฐียร และคณะกรรมการ จาก สพฐ.ประเมินผลงานเชิงประจักษ์โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยประสบความสำเร็จระดับประเทศ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อเข้ารับโล่รางวัล เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2561

กำกับ ติดตาม อาหารกลางวันนักเรียน

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ประชุมการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน เน้นย้ำในเรื่องของการดำเนินงานของแม่ครัว การรับอาหารเละการทานของนักเรียน เมนูอาหาร สภาพโรงอาหาร ผลิตที่สนับสนุนอาหารกลางวัน โดยมี ผู้บริหารการศึกษา เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และประธานเครือข่ายการศึกษาทุกเครือข่ายในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องวาสนา สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดยก่อนการประชุมได้มีการทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และได้นิมนตร์พระสงฆ์มาบรรยายธรรมะให้ข้อคิด ในช่วงบ่ายได้จัดประชุมสัมมนาร่วมกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เพื่อแสดงความคิดเห็นการตั้งโรงเรียนประชารัฐร่วมพัฒนา(1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ในเขตรับผิดชอบ จำนวน 45 ตำบล ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1  

กิจกรรม kickoff รณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกับตำรวจภูธรเมืองแพร่ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง จัดกิจกรรม Kickoff การรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา โดยมี พ.ต.อ.ชลทฤษ ชัชวาล ผกก.สภ.เมืองแพร่ นางสาวดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายดิเรก ฉันทา ผอ.รร.

รับชมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ เรื่อง มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด รับชมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ เรื่อง มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ในระยะที่ 1 ร่วมกับผู้บังคับการตำรวจในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยหลังการรับชมรายการดังกล่าว สพป.แพร่ เขต 1 ได้เชิญผู้บังคับการตำรวจ  ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 อีกครั้ง เพื่อร่วมวา

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน