ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

ประชุมเพื่อเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังโป่ง (ประชาบำรุง)

5 กรกฎาคม 2565 ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังโป่ง (ประชาบำรุง) ซึ่งเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) โดยมีผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมผานางคอย โรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) ได้รับการต้อนรั

การประชุมเชิงปฏิบัติการประมวลผลและจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2565

4 กรกฎาคม 2565 ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการประมวลผลและจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565 จัดโดย สำนักทดสอบการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเเรมแกรนด์ราชพฤกษ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4 กรกฎาคม 2565

4 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4 กรกฎาคม 2565 ณ พระอุโบสถวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

1 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิทักษ์ กาวีวน รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

1 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 และ นายพิทักษ์ กาวีวน รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำ

บำเพ็ญประโยชน์ "ลูกเสือจิตอาสา" พัฒนาวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

1 กรกฎาคม 2565 ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรในสังกัดสพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนในสังกัด จำนวน 100 นาย ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลแพร่ โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ และโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง (อภิวังวิทยาลัย) ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ "ลูกเสือจิตอาสา" พัฒนาวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสื

ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2565

1 กรกฎาคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2565 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประ

การประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6/2565

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6/2565 นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และตรวจสอบข้อมูลรายงานวันเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษา

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และตรวจสอบข้อมูลรายงานวันเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

การประชุมการติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ร่วมกับ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน