ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

อบรมหลักสูตรปฐมวัย 2560

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา" ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี อาจารย์จันทรา แซ่ลิ่ว อาจารย์ประจำภารควิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้

เสริมสร้างทักษะชีวิต

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมรอบด้าน ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายธนาณัติ ผายาว นักจิตวิทยาคลีนิก สถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และมี น.ส.ดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน

พุธเช้า...ข่าว สพฐ.

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ณ ห้องประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ สพป.แพร่ เขต 1

ติดตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันนักเรียน น้ำดื่ม น้ำใช้ และการบริหารจัดการอาคารสถานที่ของโรงเรียนบ้านร่องฟอง บ้านเวียงตั้ง บ้านวังหงส์ บ้านหนองน้ำรัด บ้านย่านยาว บ้านวังหลวง และในภาคบ่ายได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหัวเมืองและโรงเรียนบ้านวังฟ่อน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและผู้รับจ้างให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ

ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และคณะข้าราชการ ลูกจ้าง สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ถวายเทียนจำนำพรรษา

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดหนองม่วงไข่ วัดพระธาตุดอยเล็ง และวัดโศภนาลัย

ครูคืนถิ่น

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนคุณธรรม

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโอนจัดสรรงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

รับโล่รางวัล

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 และ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร รับโล่รางวัลโครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับประเทศ ดังนี้ 1)นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ รับโล่รางวัลผลo-net ป.6 สาระภาษาไทย ลำดับที่ 5 ระดับประเทศ 2) นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ รับโล่รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ

พิจารณาจัดสรรโต๊ะ เก้าอี้

นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดสรรโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนสังกัด สพฐ. โดยมีประธานเครือข่ายการศึกษาในสังกัดทุกเครือข่ายเข้าร่วมประชุมด้วย

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน