ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด

26 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อทำมือ เครือข่ายนวัตกรรมและการจัดการความรู้ สพป.แพร่ เขต 1

26 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อทำมือ เครือข่ายนวัตกรรมและการจัดการความรู้ สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีนายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรม มีนางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 38/2565 ประจำวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 ผ่านระบบ Video Conference Zoom

26 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 38/2565 ประจำวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 ผ่านระบบ Video Conference Zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ.

ีรับรายงานตัว ผอ.โรงเรียนวัดห้วยหม้าย (หมายประชากร)

25 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล รับรายงานตัว นายพัชร เกียรติวานิช ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเด่นศาลา สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 ในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดห้วยหม้าย (หม

การประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียด และนำเสนอการบรรจุและแต่งตั้งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

25 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียด และนำเสนอการบรรจุและแต่งตั้งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 9 /2565 ณ ห้องประชุมวาสนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษแพร่ เขต 1 โดยมีบุคลากรที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม

 

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 9/2565

25 ตุลาคม 2565 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับ นายอาณัติ มีบุญ ศึกธิการจังหวัดแพร่

25 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับ นายอาณัติ มีบุญ รองศึกษาธิการจังหวัดยะลา เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง ศึกธิการจังหวัดแพร่ ณ อาคารหอประชุมศึกษาธิการจังหวัดแพร่

จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่

23 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ  เสรีรักษ์ นายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ บริเวณกาดสามวัย หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

23 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

รับรายงานตัว ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.แพร่ เขต 1

21 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รับรายงานตัว ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 4 ราย คือ นางนันทิกานต์ ไชยชนะ ผอ.โรงเรียนวัดกาญจนาราม (ประชาชนูทิศ) อ.เมือง จ.แพร่  นายนคร ผ่องใส ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำชำ (วิชัยชนานุเ

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน