ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

ประชุมการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ไปกำหนดเป็นสายงานบริหารสถานศึกษา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุม เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ไปกำหนดเป็นสายงานบริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ โดยมี นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี โดยมี ผอ.สพม.แพร่/ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

การประชุมชี้แจงความเข้าใจในการติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

11 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงความเข้าใจในการติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล/นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

การประชุมกลั่นกรองข้อมูลการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2565

11 กรกฎาคม 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมกลั่นกรองข้อมูลการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 กรณีโรงเรียนบ้านกาซ้อง โรงเรียนบ้านโทกค่า (สหราษฎร์บำรุง) โรงเรียนบ้านสันปู่สี (ราษฎร์วิทยากุล) และโรงเรียนบ้านโทน (ราษฎร์อุทิศ) มีความประสงค์ขอเชิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2565 เป็นต้นไป โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อ

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ตลาดบ้านธรรมเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

11 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ตลาดบ้านธรรมเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมี นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักด

พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

11 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า โดยมีนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

ร่วมพิธีเปิดงานเที่ยวชุมชนยลวิถี อวดของดีเมืองลอง

9 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานเที่ยวชุมชนยลวิถี อวดของดีเมืองลอง ณ วัดศรีดอนคำ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการของดีเมืองลอง 9 ตำบล นิทรรศการภูษาศิลป์ถิ่นล้านนา นิทรรศการผ้า 8 จังหวัดล้านนา การประกวดทางศิปลวัฒนธรรม กาดหมั้ว และการแสดงมินิแสง สี เสีย

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรองผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

8 กรกฎาคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรองผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ครั้งที่ 2/2565 ของ นางสาววันวิสา ม่วงทอง ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลแพร่ ณ ห้องวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่

การประชุมงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย

8 กรกฎาคม 2565 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ เที่ยวเมืองเหนือ งามเหลือชาติพันธุ์ นมัสการพระธาตุช่อแฮ" ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding

8 กรกฎาคม 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding "CODING Achievement Awards" ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ผ่าน Application zoom ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

ร่วมพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไก กศจ.

8 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ในฐานะคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไก กศจ. ณ โรงแรมธาริส อาร์ท โฮเทล แพร่ (Taris Art Hotel Phrae) ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานในพิธี

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน