ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

การประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดและการนำเสนอการบรรจุ แต่งตั้งและการย้ายข้าราชการครู

19 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดและการนำเสนอการบรรจุ แต่งตั้งและการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องณ ห้องประชุมยมหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

การประชุมชี้แจง สะท้อนคิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ได้รับการคัดเลือก รางวัลชนะเลิศทุกกิจกรรม

19 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจง สะท้อนคิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ได้รับการคัดเลือก รางวัลชนะเลิศทุกกิจกรรมการประกวดแข่งขันกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) สพป.แพร่ เขต 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องโกศล สพป.แพร่ เขต 1

การประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565

19 กรกฎาคม 2565 นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 สำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

พบปะข้าราชการครูผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

19 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พบปะข้าราชการครูผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมยมหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

แสดงความยินดีนักกีฬาทีมชาติไทย ชาวจังหวัดแพร่ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา SEAGAMES ครั้งที่ 31

18 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพงศ์เดชน์ เศรษฐ์นิติกุล ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมกิจกรรมแสดงความยินดีนักกีฬาทีมชาติไทย ชาวจังหวัดแพร่ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา SEAGAMES ครั้งที่ 31 ฮานอยเกมส์ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและมอบของที่ระลึกให้แก่นักกีฬา ณ ประตูชัยไนท์มาร์เก็ต โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้เครื่องมือสร้างรายงานและการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ Data Visualization

18 กรกฎาคม 2565 ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางพัทธ์ธีรา บุญทน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้เครื่องมือสร้างรายงานและการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ Data Visualization ในรูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น ZOOM ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีทีมคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษ

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแพร่

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนนี(พอ.สว.) จังหวัดแพร่ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแพร่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2565 ครั้งที่ 7 ณ เทศบาลตำบลแม่หล่าย หมู่ที่5 บ้านแม่หล่าย ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ และมีโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมจัดกิจกรรมโดยนำสินค้าแ

ทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา แผ่เมตตาและปฏิบัติธรรม เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

13 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น.นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรใน สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา แผ่เมตตาและปฏิบัติธรรม เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 จังหวัดแพร่ ณ วัดพระบาท มิ่งเมืองวรวิหาร ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนากับกิจกรรมโครงการผู้ว่าพาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษา

ร่วมงานแถลงข่าวมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

12 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมงานแถลงข่าวมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง และงานสมโภชพระบรมธาตุช่อแฮ 16 ปี พระอารามหลวง จังหวัดแพร่ โดยมีนายประสพ เรียงเงิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี

ถวายเทียนพรรษา/รับฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

12 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 ถวายเทียนพรรษาพร้อมทั้งรับฟังพระธรรมเทศนา จากพระครูพิบูลพัฒนโกศล เจ้าอาวาสวัดโศภนาลัย เจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลุกจิตสำนึกของความเป็นไทยในการปฏิ

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน