ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 4/2566

28 เมษายน 2566 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ประธานอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมยมหินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมี นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะกรรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4/2566

28 เมษายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4/2566 โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่

การประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรการอบรมการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครั้งที่ 3/2566

28 เมษายน 2566 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรการอบรมการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องโกศล สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู

27 เมษายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัด สพป.แพร่ ณ ห้องวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาฯ อนุกรรมการครู ผู้ทรงคุณวุฒื พร้อมทั้ง นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

27 เมษายน 2566 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องโกศล สพป.แพร่ เขต 1

ร่วมกิจกรรม "Fam Trip

26 เมษายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรม "Fam Trip ส่วนราชการและภาคเอกชนท่องเที่ยวโดยรถไฟสายประวัติศาสตร์ เด่นชัย - บ้านปิน และอำเภอลอง" เส้นทางการท่องเที่ยวเริ่มต้นจากสถานีรถไฟเด่นชัย แก่งหลวง สะพานรถไฟห้วยแม่ต้า สถานีรถไฟบ้านปิน และคุ้มเวียงคำ พิพิธภัณฑ์เมืองลอง วัดศรีดอนคำ พร้อมทั้งรับประทานขนมเส้นน้ำย้อย สูตรต้นตำรับเมืองลอง เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวและของดีเมืองแพร่ใ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการขออนุมัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

26 เมษายน 2566 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการขออนุมัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 สพป.แพร่ เขต 1 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ร่วมประชุมการซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกล Video Conference

26 เมษายน 2566 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางพัทธ์ธีรา บุญทน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม DLICT และ นายธิติพงษ์ เสนาพงษ์ นักวิชาการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานควบคุมดูแลระบบประชุมทางไกลฯ เข้าร่วมประชุมการซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกล Video Conference ผ่านระบบการประชุมทางไกล Conference Application Zoom ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางพ

รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 17/2566

26 เมษายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายไตรยศ เสรีรักษ์ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทุกษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 17/2566 ประจำวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 ผ่านระบบ Video Conference Zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ.

การประชุม PA Support Team สพป.แพร่ เขต 1

25 เมษายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุม PA Support Team สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องวาสนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมีนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน