ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

แข่งขันพุทธวจนะ

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กล่าวให้โอวาทนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันท่องพุทธวจนะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ มี ร.ร.ที่เข้าแข่งขัน ร.ร.บ้านห้วยขอน ร.ร.วัดเมธังฯ ร.ร.บ้านหนองเสี้ยว และ ร.ร.วัดเหมืองค่า ผลการแข่งขัน ร.ร.บ้านห้วยขอน เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป

มอบทุนหนุนเหนือ

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นมัสการเจ้าคุณวิมลกิจยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา มอบเงินสนับสนุนอาหารกลางวันและสิ่งของให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ มี นายโสภณ สุธรรม ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านหนุนเหนือ และคณะครู บุคลากร ให้การต้อนรับ

คัดเลือกครูดีในดวงใจ

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

เทพพิทักษ์จัดงานวันแม่

นางสาวดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ของ ร.ร.เทพพิทักษ์วิทยา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมี ซิสเตอร์กฤษฎี  ชื่นชมน้อย ผอ.ร.ร.และคณะครูให้การต้อนรับ

ถวายเครื่องราชสักการะ

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์  รองผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายเชษฐา  สยนานนท์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะข้าราชการ สพป.พร.๑ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ สนามกีฬา อบจ.แพร่

วันแม่วังฟ่อน

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ร.ร.บ้านวังฟ่อน และมอบเกียรติบัตรให้ นักเรียนยอดกตัญญูต่อแม่ โดยมี นายสมบัติ  เสนวิรัช  ผอ.ร.ร.กล่าวรายงาน ณ หอประชุม ร.ร.บ้านวังฟ่อน เครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี

มุทิตาจิต

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะผู้บริหารโรงเรียน มุทิตาจิตแสดงความยินดี นายชำนาญ  สีสม ผอ.ร.ร.บ้านนาคูหา ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ร.ร.วัดแม่ทะ เครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี

ร่วมพิธีถวายพระพร

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ  นายสุกิจ ยาพรม นายเชษฐา สยนานนท์ นายประสิทธิ์ อินวรรณา  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะข้าราชการ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงยิม  ๑,๐๐๐ ที่นั่ง อบจ.แพร่

ทำบุญตักบาตร

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  ๘๓  รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้าโรงยิม ๑,๐๐๐ ที่นั่ง อบจ.แพร่

อนุบาลร้องกวางจัดงานวันแม่

นางศุภมาส สินมณี รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1  เป็นประธานเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ของ ร.ร.อนุบาลร้องกวาง และมอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่นของ ร.ร. โดยมี นางกุสลิน  เกษามา เป็น ผอ.ร.ร.

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน