ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

การประชุมคณะทำงานจัดทำองค์ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

24 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำองค์ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกับคณะทำงานจัดทำองค์ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน และตรวจสอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลา

ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5

23 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการ "ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รัก

การประชุมการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

23 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

รางวัล 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม

 20 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ 1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการตัดสินรางวัล 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษ

“ถอดกับดักคอร์รัปชั่น : The Big Push in Corruption Trap"

 20 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “ถอดกับดักคอร์รัปชั่น : The Big Push in Corruption Trap" ทางออนไลน์ (zoom webinar) ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดแพร่

​19 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดแพร่ โดยมี นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่

การประชุมการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

19 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนบ้านสุพรรณ (คุรุราษฏร์วิทยา)

​19 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านสุพรรณ (คุรุราษฏร์วิทยา) โดยมี นายทวี มะทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

18 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 (กิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ปลูกพลัง Kid พิชิตปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา) พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชานุทิศ) อ.เมือง จ.แพร่ โดยมีนางสาวกาญจนา กัญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชานุทิศ) เป็นผู้กล่าวต้อนรับและราย

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

​17 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 (กิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ปลูกพลัง Kid พิชิตปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา) พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยมีนายสงวน จันทอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) เป็นผู้กล่าว

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน