ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

คัดเลือกนักเรียนพระราชทาน

นางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะกรรมการ ออกประเมินและคัดเลือกนักเรียน เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ต้อนรับ ผอ.เขต ๑

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายสุขุม  กันกา ประธาน อ.ก.ค.ศ. คณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สพป.แพร่ เขต ๑ ให้การต้อนรับ นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ที่มาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

สักการะเจ้าที่

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ สักการะพระพุทธรูปประจำสำนักงาน ศาลสมเด็จพระนเรศวร พระภูมิเจ้าที่ เนื่องในเข้ารับตำแหน่ง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑

โรงเรียนขยายโอกาส

นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยใช้รูปแบบเชิงระบบ สพป.แพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑

คัดเลือกอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.

นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.ในการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

พอเพียง

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะประเมินสถานศึกษาพอเพียง  ร.ร.บ้านหนองแขม ร.ร.บ้านห้วยม้า ร.ร.บ้านปง ร.ร.บ้านใน ร.ร.บ้านนาจักร ร.ร.บ้านนาแหลม ร.ร.บ้านดอนดี ร.ร.บ้านทุ่งโฮ้ง ประจำปี ๒๕๕๗

รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”

นายปฐมพงษ์  ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นางสาวชฎารัฐ  ปลูกเพาะ ศึกษานิเทศก์ นายพีรวิชญ์  สิริปัญญาแสงผอ.ร.ร.วัดกาญจนาราม  เข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๗ เนื่องในโอกาสวันครูโลก(World Teachers’Day) ณ หอประชุมคุรุสภา กทม.

มอบเกียรติบัตรครูแดร์

นางสาวดรุณี  ทิพย์รักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีมอบเกียรติหลักสูตร D.A.R.E. ให้กับนักเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง อ.เมืองแพร่ โดยมี พ.ต.ท.ภานุรุจ  แสงสร้อย สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ เป็นประธานในพิธี

คัดเลือกนักเรียนพระราชทาน

นางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะกรรมการ ออกประเมินและคัดเลือกนักเรียน เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

เตรียมการต้อนรับ

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ผอ.กลุ่ม และประธานเครือข่ายการศึกษาทุกเครือข่าย เพื่อปรึกษาหารือในการเตรียมการต้อนรับ นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๒ ที่จะย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต ๑

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน