ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

กลุ่มนโยบายและแผนประชุม

นายกนก  อยู่สิงห์  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กำกับ ดูแล ให้ความช่วยเหลือกลุ่มนโยบายและแผน ประชุมคณะข้าราชการกลุ่มนโยบายและแผน ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

แสดงความยินดี

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ แสดงความยินดีกับ นายนิคม ก้อนคำ ผอ.ร.ร.วัดทุ่งล้อม เนื่องในทำบุญครบรอบวันเกิดครบ ๕ รอบ  

ร่วมพิธีถวายราชสักการะ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์  นายกนก  อยู่สิงห์  นายเสมอ วีระบูลยฤทธิ์  นางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ น.ส.ดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะบุคลากรทางการศึกษาแพร่ เขต ๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕  เนื่องในวันปิยมหาราช ณ หน้าศาลากลางจังหวัด

กลุ่มนิเทศประชุม

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมรอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ที่กำกับดูแล ช่วยเหลือ กลุ่มนิเทศและข้าราชการกลุ่มนิเทศ ครั้งที่ ๘/ ๒๕๕๗ เพื่อมอบแนวทางนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแนวทางการนิเทศการศึกษา ณ ห้องประชุมสักทอง ๒

ตรวจความพร้อมจัดตั้ง ร.ร.นอกระบบ

นางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายเชี่ยวชาญ เมฆกิจ นักวิชาการศึกษาและคณะ ตรวจความพร้อม อาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอน ร.ร.สุจินนาบริบาลศาสตร์ ในการจัดตั้ง ร.ร.นอกระบบ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๖/๒ ม.๒ ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่

ราชประชาแสดงความยินดี

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รับช่อดอกไม้แสดงความยินดี จาก นายเฉลิมชาติ ชำนาญณรงค์ ผอ.ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๕ และคณะครูร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องรับรอง สพป.แพร่ เขต ๑

พบปะข้าราชการ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่เขต ๑ พบปะข้าราชการและลูกจ้าง สพป.แพร่ เขต ๑ เพื่อมอบนโยบาย สพฐ.และเป็นการพบปะ เนื่องในมารับตำแหน่ง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสักทอง 

นนทบุรี เขต 1 ดูงาน

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต  ๑ และคณะข้าราชการ สพป.แพร่ เขต ๑ ให้การต้อนรับคณะข้าราชการ สพป.นนทบุรี เขต ๑ ที่มาศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการของ   สพป.แพร่ เขต ๑ โดยการนำของ นางชลิตา  ศรีทอง รอง ผอ.สพป.นนทบุรี เขต ๑

ร่วมงานกฐินพระราชทาน

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมงานกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานผ้าพระกฐิน วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง 

ทุนบิ๊กซี

นายธนากร   อึ้งจิตรไพศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานมอบทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี ประจำปี ๒๕๕๗ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ จำนวน ๔๙ ทุน เป็นทุนต่อเนื่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ณ บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาแพร่ โดยมีผู้จัดการบิ๊กซี สาขาแพร่ กล่าวรายงาน และนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายพิจิตร สมศักดิ์ ประธานชมรม

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน