ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

พิธีปิด การแข่งขันพุตบอลเยาวชนและประชาชน รุ่นอายุ 12 ปีและรุ่นอายุ 16 ปี ประจำปี 2566

3 กันยายน 2566 เวลา 17.30 น. นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมพิธีปิด การแข่งขันพุตบอลเยาวชนและประชาชน รุ่นอายุ 12 ปีและรุ่นอายุ 16 ปี ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม - 3 กันยายน 2566 ณ สนามฟุตบอล2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมีนายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน

การอบรม หลักสูตร "การจัดการความรู้ด้านการเงินสำหรับเด็ก Cha-Ching"

3 กันยายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิด การอบรม หลักสูตร "การจัดการความรู้ด้านการเงินสำหรับเด็ก Cha-Ching" ณ ห้องประชุมจรัสฉายไพฑูรย์ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 เข้าอบรมจำนวน 86 คน โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เป็นผู้กล่าวรายงาน

การอบรมเชิงปฏบัติการโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาครูนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Teacher as a Learning Designer)

1 กันยายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏบัติการโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาครูนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Teacher as a Learning Designer) และชุมชนนวัตกรรมการเรียนรู้ (InnovativeLearning Community) ณ ห้องยมหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรม มีนายศรายุทธ แก้วเรือน ผอ.โรงเรียนบ้านาหลวง และนางสาวกนกวรรณ ศิริเลิศ เป็นวิทยากรในการอบรม

ร่วมการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการส่งเสริม สนันสนุนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1 กันยายน 2566 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางรุ่งนภา จันทร์ดง นักวิชาการศึกษาชำนาญการเข้าร่วมการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการส่งเสริม สนันสนุนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล ผ่านระบบประชุมทางไกลVideo Conference Zoom Meeting ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

ปฐมนิเทศผู้ที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

1 กันยายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนายพิทักษ์ กาวีวนรอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความยินดี และปฐมนิเทศผู้ที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ.

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือก ผู้สมควรได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2566

31 สิงหาคม 2566 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือก ผู้สมควรได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2566 หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1 / 2566 ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ โดยมีนางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

การประชุมคณะทำงานพิจารณาทบทวนร่างองค์ประกอบตัวชี้วัดเพื่อใช้เป็นแนวทางการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

31 สิงหาคม 2566 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาทบทวนร่างองค์ประกอบตัวชี้วัดเพื่อใช้เป็นแนวทางการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี ศึกษานิทเศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา

31 สิงหาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางปนัดดา อุทัศน์ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาและทบทวน ปรับปรุง แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) ผ่านระบบ Video Conference Zoom Meeting ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

31 สิงหาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานกรรมก

การประชุมอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 8/2566

30 สิงหาคม 2566 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ประธานอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุมอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 8/2566 ณ ห้องประชุมสักทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมีนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุม

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน