ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

8 พฤศจิกายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 8 / 2566 ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1โดยมี นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายการศึกษายมเหนือ

8 พฤศจิกายน 2566 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป. แพร่ เขต 1 ให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 อ.สอง จ.แพร่

อบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2565 วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

8 พฤศจิกายน 2566 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2565 วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 ราย เด็กหญิงพันธิตรา คชจันทร์ และวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 ราย เด็กหญิงพิชณนาฉัตร เวียงนาค, เด็กชายพศิน งานขยันและ เด็กชายธาวิน ยีร

ร่วมรับชมภาพยนตร์การกุศล เรื่อง "สัปเหร่อ"

7 พฤศจิกายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมรับชมภาพยนตร์การกุศล เรื่อง "สัปเหร่อ" ร่วมกับ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางณัชชา มีจันทร์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ และหัวหน้าส่วนราชการทุภาคส่วนในจังหวัดแพร่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย Soft Power ของรัฐบาล ณ โรงภาพยนตร์ที่ 3 Major Cineplex ห้างมาร์คโฟร์พลาซ

ร่วมกิจกรรม สภากาแฟ “จิบกาแฟ ย้อนแลบ้านเฮา” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

8 พฤศจิกายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายเกรียงไกร ทิศา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมกิจกรรม สภากาแฟ “จิบกาแฟ ย้อนแลบ้านเฮา” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ณ อ่างเก็บน้ำแม่สาย ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การประสานงานอย่างไม่เป็นทางการระหว่างภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ และภาคเอกชนในจังหวัดแพร่ โดยมี

การประชุมคณะทำงานในการจัดทำหลังสูตรในการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและตำแหน่งครู

7 พฤศจิกายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานในการจัดทำหลักสูตรในการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและตำแหน่งครู ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567

7 พฤศจิกายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1ผู้อำนวยการกลุ่ม, ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากร

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2565

7 พฤศจิกายน 2566 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2565 วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 ราย เด็กหญิงนัชชา ฟรานเชสก้า บอยด์, เด็กหญิงอลินรดา ทองคำ เด็กหญิงฐิตาภา คิดฉลาด และเด็กหญิงศุภมาศ อยู่สิงห์ ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ โดยมี

ทำบุญงานประเพณี "กิ๋นสลากหลวง" จังหวัดแพร่ ประจำปี 2566

6 พฤศจิกายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายสัญญา สิทธิเสนา นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมทำบุญงานประเพณี "กิ๋นสลากหลวง" จังหวัดแพร่ ประจำปี 2566 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร และบริเวณสี่แยกพรมวิหาร (สี่แยกน้ำพุ) อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส

รับรายงานตัวข้าราชการครู

6 พฤศจิกายน 2566 นายสัญญา สิทธิเสนา นางปนัดดา อุทัศน์  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาธิดา โพธิกุล ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 รับรายงานตัว นางคัทลียา เสาร์แดน ครูโรงเรียนปายวิทยาคาร สังกัด สพม.แม่ฮ่อนสอน ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก สพป.แพร่ เขต

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน