ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 38/2565 ประจำวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 ผ่านระบบ Video Conference Zoom

26 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 38/2565 ประจำวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 ผ่านระบบ Video Conference Zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ.

ีรับรายงานตัว ผอ.โรงเรียนวัดห้วยหม้าย (หมายประชากร)

25 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล รับรายงานตัว นายพัชร เกียรติวานิช ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเด่นศาลา สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 ในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดห้วยหม้าย (หม

การประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียด และนำเสนอการบรรจุและแต่งตั้งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

25 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียด และนำเสนอการบรรจุและแต่งตั้งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 9 /2565 ณ ห้องประชุมวาสนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษแพร่ เขต 1 โดยมีบุคลากรที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม

 

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 9/2565

25 ตุลาคม 2565 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับ นายอาณัติ มีบุญ ศึกธิการจังหวัดแพร่

25 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับ นายอาณัติ มีบุญ รองศึกษาธิการจังหวัดยะลา เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง ศึกธิการจังหวัดแพร่ ณ อาคารหอประชุมศึกษาธิการจังหวัดแพร่

จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่

23 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ  เสรีรักษ์ นายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ บริเวณกาดสามวัย หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

23 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

รับรายงานตัว ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.แพร่ เขต 1

21 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รับรายงานตัว ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 4 ราย คือ นางนันทิกานต์ ไชยชนะ ผอ.โรงเรียนวัดกาญจนาราม (ประชาชนูทิศ) อ.เมือง จ.แพร่  นายนคร ผ่องใส ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำชำ (วิชัยชนานุเ

จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

21 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 บุคลากรและลูกจ้าง สพป.แพร่ เขต 1 จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ และเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยร่วมกันตัดแต่งกิ่งไม้ รดน้ำต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย เพื่อฟื้นฟูต้นไม้ บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เพื่อน้อมรำลึก

สอบสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายและรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

20 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานสอบสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายและรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและเบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป สังกัด สพป.

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน