ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

รับรายงานตัวครูย้าย

31 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ประกอบด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน และ นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล รับรายงานตัวข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รอบที่ 2 ปี พ.ศ.

ร่วมพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

30 ตุลาคม 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ บริษัท เณริ จำกัด ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายทชัย รัตนะฉัตตา เป็นประธานในพิธี

กิจกรรมการปั่นจักรยานการกุศล ครูชวนปั่น2

30 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานการกุศล ณ อุทยานลิลิตพระลอ อ.สอง จ.แพร่ ซึ่งจัดโดยโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมทั้งกล่าวตอนรับนักปั่นและผู้ร่วมกิจกรรม โดยมี นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ กล่าวรายงาน และมี นายศุภชัย บุญทิพย์ นายอำเภอสอง เป็นประธานในพิธี

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

28 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สพป.แพร่ เขต 1 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1, ผอ.กลุ่ม, ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ และผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 10

28 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 10/2565 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมี นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี และได้มอบเกียรติบัตร/โล่รางวัลในการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้และการนิเท

ชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กกรณียุบ เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด (มิตรภาพที่ 13)

27 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายสุวรรณ หลายกิจพานิช ผอ.โรงเรียนแม่ยางตาล ศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกับผู้แทนหมู่บ้านตำบลแม่ยางตาล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เพื่อชี้แจงนโยบา

รับชมการประชุมชี้แจงโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)

27 ตุลาคม 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายกฤษกร กองคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 1 ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูผู้รับผิดชอบโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) โรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ทุกโรง รับชมการประชุมชี้แจงโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) และโครงการพัฒนาต้นแ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

27 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ประธานเครือข่ายการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด

26 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อทำมือ เครือข่ายนวัตกรรมและการจัดการความรู้ สพป.แพร่ เขต 1

26 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อทำมือ เครือข่ายนวัตกรรมและการจัดการความรู้ สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีนายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรม มีนางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน