ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

รับรายงานตัวข้าราชการครูย้าย

4 พฤศจิกายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายไตรยศ เสรีรักษ์  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และ นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต 1 รับรายงานตัว นางสาวภัสตราภรณ์ ใจยวน ตำแหน่งครูโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา สังกัด สพป.ตาก เขต 2 ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนครูโรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ท

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565

3 พฤศจิกายน 2565 ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายอัมพร พินาสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมและมอบนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. พร้อมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และชี้แจงภารกิจของ สพฐ.

รับรายงานตัวข้าราชการครูย้าย

3 พฤศจิกายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และ นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต 1 ปฐมนิเทศรับรายงานตัว นางสาวณธีร์รัตน์ เมฆสิงห์ ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านสระตาพรม สังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนวัดศรีภูมิ และ นางสาวกนกพิชญ์ ถาปนา ตำแหน่งครูโรง

รับรายงานตัวข้าราชการครู

2 พฤศจิกายน 2565 นายไตรยศ เสรีรักษ์ พร้อมด้วย นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รับรายงานตัว นางสาวกนิษฐา วงศ์ไชยรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว (คันธวงศ์วิทยาคาร) และ นายไกรศักดิ์ มีสุขวรรณกุล ครูโรงเรียนบ้านป่าม่วง สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เ

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2565

2 พฤศจิกายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2 พฤศจิกายน 2565 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รับรายงานตัว นางสาวจันทร์ฉาย สุขมี ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ สังกัด สพป.ลำปาง เขต 1 ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านน้ำชำ (วิชัยชนานุเคราะห์) สังกัด สพป.แพร่ เขต 1

รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 39/2565 ประจำวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ผ่านระบบ Video Conference Zoom

2 พฤศจิกายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 39/2565 ประจำวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ผ่านระบบ Video Conference Zoom ณ ห้องกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ.

ประชุมคณะวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่ดำเนินงานฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา

1 พฤศจิกายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ในฐานะหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่ดำเนินงานฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

รับรายงานตัวบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย

31 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รับรายงานตัวบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

ร่วมลงนามในการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Performance Agreement) เพื่อนำไปสู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่

31 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมลงนามในการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Performance Agreement) เพื่อนำไปสู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมยมหิน โดยมีผู้

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน