ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒธรรมและเสริมสร้างแกนนำอาสามัครรักษ์วัฒธรรมจังหวัดแพร่

25 สิงหาคม 2566 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราการครูและนักเรียน แกนนำ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์​ และโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒธรรมและเสริมสร้างแกนนำอาสามัครรักษ์วัฒธรรมจังหวัดแพร่ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา2 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร

การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ศึกษานิเทศก์ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

24 สิงหาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ศึกษานิเทศก์ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย "ก้าวใหม่ของการพัฒนาวิชาการของศึกษานิเทศก์สู่การยกระดับวิทยฐานะ PA" และให้การบรรยาย เรื่อง การส่งเสริมการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ และรับมอบโล่ ผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของศึ

มอบเกียรติบัตร โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2566

23 สิงหาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบเกียรติบัตร โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

มอบเกียรติบัตร “การคัดลายมือ สื่อภาษาไทย” ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2566

23 สิงหาคม 2566 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบเกียรติบัตร “การคัดลายมือ สื่อภาษาไทย” ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

นำเสนอผลการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

23 สิงหาคม 2566 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และบุคคลากรกลุ่มนโยบายและแผน นำเสนอผลการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

รับผลคะแนนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จากผู้แทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รับผลคะแนนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จากผู้แทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีนายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมเป็นพยานการรับซองบรรจุผลคะแนน

การประชุมวิพากษ์ตรวจทานหลักสูตรไม้สักและผลิตภัณฑ์ไม้สักสำหรับโรงเรียนร่วมพัฒนาจังหวัดแพร่

23 สิงหาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมวิพากษ์ตรวจทานหลักสูตรไม้สักและผลิตภัณฑ์ไม้สักสำหรับโรงเรียนร่วมพัฒนาจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมยมหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมีนายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 32/2566

23 สิงหาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 32/2566 ประจำวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 ผ่านระบบ Video Conference Zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ.

พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

22 สิงหาคม 2566 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนบ้านเตาปูน (พิไชยาประชานุกุล) และโรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง (แม่ยางประชานุเคราะห์) โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ร่วมงานสมัชชาคุณธรรม มหกรรมความดี จังหวัดแพร่ ปี 2566

22 สิงหาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรม มหกรรมความดี จังหวัดแพร่ ปี 2566 “เมืองแพร่ เมืองงาม : งามจิตใจ งามวัฒนธรรม งามบ้านงามเมือง” ณ ห้องนครา แกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ในการนี้ สพป.แพร่ เขต 1 และสถานศึกษา ในสังกัด ได้รับเกียรติบัตร ยกย่ององค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยมีนางสาวนิติยา

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน