ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 31/2565

7 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 31/2565 ประจำวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ผ่านVideo conference application zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบาย จาก สพฐฃ.

การประชุมกลั่นกรองข้อมูลการเลิกสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2565

6 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมกลั่นกรองข้อมูลการเลิกสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมโกศล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุลรอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ประชุมเพื่อลงมติเห็นชอบการขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

6 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน และศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมประชุมเพื่อลงมติเห็นชอบการขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนดี (ประชานุกูล) และโรงเรียนบ้านหัวฝาย (ประชาสารสงเคราะห์) เรียนรวมโรงเรียนวัดกาญจนาราม (ประชาชนูทิศ) ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกาญจนาราม (ประชาชนูทิศ) ต.กาญจนา อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี น.ส.กาญจนา กัญจนวัฒน์ ผอ.โรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

ประเมินสถานศึกษา IQA AWORD ประจำปี 2565 สพป.แพร่ เขต 1

5 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประเมินสถานศึกษา IQA AWORD ประจำปี 2565 สพป.แพร่ เขต 1 ณ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ อ.สอง จ.แพร่ และโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยมี นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้ทรงคุณวุฒิจาก ก.ต.ป.น. เป็นคณะกรรมการตัดสิน

ดเลือกผลงานโครงการ "สรรค์สาร...ปันประสบการณ์การอ่าน" ประจำปี 2565

2 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการคัดเลือกผลงานโครงการ "สรรค์สาร...ปันประสบการณ์การอ่าน" ประจำปี 2565 ณ ห้องยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครูในสังกัด เป็นคณะกรรมการ

การประชุมชี้แจงคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัล IQA AWARD

1 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมโกศล โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา

31 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการเศึกษา เข้าร่วมประชุม

ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 30/2565

31 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 30/2565 ประจำวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ผ่านvideo conference application zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบาย จาก สพฐ.

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในช่วงระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในช่วงระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ของ นายปรินซ์ มัทธุรศ ผอ.โรงเรียนบ้านดอนชัย (ประชาอุทิศ) โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายทวี มะทะ ผอ.โรงเรียนบ้านสุพรรณ เป็นคณะกรรมการประเมิน

ประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 8/2565

30 สิงหาคม 2565 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน