ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

พิธีงานวันครู ครั้งที่ 67 ปี พ.ศ.2566 อ.เมืองแพร่

16 มกราคม 2566 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ 67 ปี พ.ศ.2566 อ.เมืองแพร่ "พลังครู คือหัวใจสำคัญของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา : Teacher's Power is the Transforming the Educational Quality" ณ โรงเรียนอนุบาลแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และจัดพิธีถวายผ้าป่า "กองทุนวันครู อำเภอเมืองแพร่" พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัล

รับชมการถ่ายทอดสด Kick offโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ

13 มกราคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รับชมการถ่ายทอดสด Kick offโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ ผ่านช่องทาง Online Obec Channelณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน

ประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2566

12 มกราคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี ศึกษาธิการจังหวัดแพร่

12 มกราคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับ นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดระนอง ในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นายอาณัติ มีบุญ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระนอง และนายสุวิณ เทพสาธร รองศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ณ ห้องชั้น 2 อาคารโรงอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึก

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565

12 มกราคม 2566 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางรุ่งนภา จันทร์ดง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมี นายสุวิทย์ บึงบัว ผู้เช

การประชุมคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)

12 มกราคม 2566 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์การศึกษา สำหรับโรงเรียน ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายเสน่ห์ ศรีเทพ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุม

รับชม การถ่ายทอดสด การประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

12 มกราคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชม การถ่ายทอดสด การประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านทาง facebook Live NBT2HD ณ ห้องโกศล สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Best Practice For Active Learning)

วันที่ 12 มกราคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Best Practice For Active Learning) สอดคล้องกับทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุม

ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าประชุมร่วมกับสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองแพร่และคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อวางแผนการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.

ร่วมการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

11 มกราคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบการถ่ายทอดสด OBEC Channel ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน