ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ให้กำลังใจนักเรียนในการแข่งขันกีฬานักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน

26 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจนักเรียนในการแข่งขันกีฬานักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง-โรงเรียนวัดเหมืองค่า ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง อ.เมือง จ.แพร่ โดยมี นายพิชิต ปัทมาภรณ์พงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวา เป็นประธานในพิธี

ประชุมวิพากษ์คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

26 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมวิพากษ์คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อสะท้อน ยกร่างกระบวนการทำงาน ขันตอนการปฏิบัติงานของคู่มือกลุ่มนโยบายและแผน (ฉบับปรับปรุง) ให้สมบูรณ์ เป็นมาตรฐานการทำงานเดียวกั

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

25 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นำข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานฯ ประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่ส

ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3

25 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2565 ณ หอประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดแพร่ โดยมี นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผอ.สกสค.จังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

ชมนิทรรศการที่ทรงคุณค่าในการเสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้เห็นคุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านหลักสูตรท้องถิ่น ของ สพป. แพร่ เขต ๑

24 ก.ค. 65 ฯพณฯ อิทธิพล คุณปลื้ม รมว.กระทรวงวัฒนธรรม นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางสิปการ์ พลังชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม สิบเอกหญิงกรวรรณ สุ่มมาตย์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ นายเอกชัย วงศ์วรกุล ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ได้ให้เกียรติเข้าชมนิทรรศการที่ทรงคุณค่าในการเสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้เห็นคุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านหลักสูตรท้องถิ่น ของ สพป.

คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team)

25 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 3 ของ นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว ผอ.สพป.แพร่ เขต 2

ร่วมกิจกรรมงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย

วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ เที่ยวไทยเมืองเหนือ งามเหลือชาติพันธุ์ นมัสการพระธาตุช่อแฮ ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2565 โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒธรรม เป็นประธาน ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่  ในภาคเช้าร่วมงานไหว้ครูศิลปินพื

มอบสื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนขยายผลการดำเนินกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระปณิธานและพระบรมราโชบาย

22 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบสื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนขยายผลการดำเนินกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระปณิธานและพระบรมราโชบาย ให้แก่โรงเรียนในสังกัด จำนวน 71 โรงเรียน สื่อดังกล่าวจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและขยายผลการดำเนินกิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหรือกิจกรรมอันเนื่องมากจากพระปณิธาน พระบรมราโชบาย หรือบรมราชกรณียกิจ รวมถึงกิจกรรมเฉ

บันทึกเสียงถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวิชราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

21 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 บันทึกเสียงถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวิชราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ (สวท.แพร่) ออกอากาศทางคลื่นวิทยุ Fm.91 MHz.

การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ให้การต้อนรับ นางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะในการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน