ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

รับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. และเข้า่ร่วมประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ

7 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 43/2565 ประจำวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 ผ่านระบบ Video Conference Zoom  ณ ห้องกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และเข้าร่วมประชุมผู

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 11/2565

6 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 11/2565 ณ ห้องประชุมคุณหญิงบัวเขียวโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ถ.คุ้มเดิม ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่โดยมีนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

ประชุมการจัดทำรายงานข้อมูลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

6 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดทำรายงานข้อมูลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมกระดังงาสพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ประจำปี 25666 ธันวาคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ประจำปี 2566 ณ ห้องวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพงษ์พันธ์ ชัยรัต

6 ธันวาคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ประจำปี 2566 ณ ห้องวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางจรรมณี เฮงห่อ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และ นายพนมรัตน์ ชาติสิงห์ทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการ

เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครู/นักเรียน

6 ธ.ค.65 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครู/นักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ประเภทการศึกษาปฐมวัย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมีการแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน และการเล่านิทานประกอบท่าทาง

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ

5 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ท่าล้อ ริมน้ำแม่คำมี หมู่ที่ 2 ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

5 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

5 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลาพุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมตามโครงการ 1 จังหวัด 1 Sport Event เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฐานรากอย่างยั่งยืน

4 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมตามโครงการ 1 จังหวัด 1 Sport Event เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฐานรากอย่างยั่งยืน กิจกรรม “เสือชวนปั่นส่งท้ายปีขาล 2022” ณ วัดจอมสวรรค์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จัดโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ โดยมีนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2565 ของจังหวัดแพร่

1 ธันวาคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2565 ของจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ชั้น3 อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นายอาณัติ มีบุญ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน