ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิเศษและทำบุญสืบชะตาวันครบรอบก่อตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ

3 สิงหาคม 2565 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิเศษและทำบุญสืบชะตาวันครบรอบก่อตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ โดยมี นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานคณะกรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นประธานพิธี

ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 7/2565 ผ่านระบบ Video Conference โดยท่าน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายและข้อราชการและขับเคลื่อน ติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบาย จาก สพฐ ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

รับชม ประวัติศาสตร์ "เหลียวหลัง แลหน้า ย้อยรอย ประวัติศาสตร์เมืองแพร่" ตอนที่ 3 "ดินแดนประวัติศาสตร์ มรดกแห่งไม้สัก"

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชม ประวัติศาสตร์ "เหลียวหลัง แลหน้า ย้อยรอย ประวัติศาสตร์เมืองแพร่" ตอนที่ 3 "ดินแดนประวัติศาสตร์ มรดกแห่งไม้สัก" ซึ่งเป็นหลักสูตรไม้สักที่นำไปใช้ในห้องเรียน โดยหลักสูตรระดับปฐมวัย จะเรียนรู้เกี่ยวกับต้นสักและส่วนประกอบของต้นสัก หลักสูตรระดับประถมศึกษา จะเรียนรู้เกี่ยวกับป

รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 26/2565

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 26/2565 ผ่านvideo conference application zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบาย จาก สพฐ. ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

ร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 เพื่อสรุปข้อมูลการจัดสอบ รับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะในการดำเนินการจัดสอบ O-NET ในปีที่ผ่านมา ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการนำแนวทางการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต"เด็กปฐมวัย" สู่การปฎิบัติ

1 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลแพร่ และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการนำแนวทางการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต"เด็กปฐมวัย" สู่การปฎิบัติ ผ่าน Video Conference ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA 2022

1 สิงหาคม 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA 2022 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ผ่าน Application zoom ณ ห้องประชุมกระดังา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ร่วมพิธีสมโภชองค์พระธาตุช่อแฮ เนื่องในโอกาสครบ 16 ปี

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีสมโภชองค์พระธาตุช่อแฮ เนื่องในโอกาสครบ 16 ปี การยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวง และพิธีถวายตุงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานฝ่ายฆราวาส

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม/พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

28 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม/พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวั

ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

28 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ เป็นประธาน

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน