ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง-โรงเรียนวัดเหมืองค่า ประจำปี 2565

9 ธันวาคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง-โรงเรียนวัดเหมืองค่า ประจำปี 2565 ณ สนามบางเก็ตบอลโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง อ.เมือง จ.แพร่ โดยมี นายพิชิต ปัทมาภรณ์พงศ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งกวาว เป็นประธานในพิธีเปิด นายอนุสรณ์ พรมรังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้ทำการมอบสนามเด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษ

9 ธันวาคม 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม กิจกรรมที่1 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเลอบาหลีรีสอร์ท แอนด์สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา

9 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีนายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

การแข่งขันกรีฑาสีภายใน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ช้างน้อยเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565

9 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน การแข่งขันกรีฑาสีภายใน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ช้างน้อยเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬา อบจ.แพร่ โดยมีนายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเมธังกรารวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) เป็นผู้กล่าวรายงาน

พิธีเปิดค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอยประจำปีการศึกษา 2565

8 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอยประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดแพร่ (ถ้ำผานางคอย) อ.ร้องกวาง จ.แพร่ มีบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 45 คน และลูกเสือ-เนตรนารีสามัญเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 339 คน โดยมี นายเด็จจพงษ์ กาญจนพงษ์ชัย ประธานกลุ่มเ

การประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด

8 ธันวาคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประเมินคัดเลือก และ นางรุ่งนภา จันทร์ดง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นผู้รับผ

การประชุมเพื่อพิจารณาเสนอชื่ออนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 1/2565

7 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาเสนอชื่ออนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมยมหินสพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานเครือข่ายการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ารประชุมคณะกรรมการการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

7 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ ห้องวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

รับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. และเข้า่ร่วมประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ

7 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 43/2565 ประจำวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 ผ่านระบบ Video Conference Zoom  ณ ห้องกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และเข้าร่วมประชุมผู

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 11/2565

6 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 11/2565 ณ ห้องประชุมคุณหญิงบัวเขียวโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ถ.คุ้มเดิม ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่โดยมีนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน