เยี่ยมให้กำลังใจ

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าแข่งขันวันรักษ์ภาษาไทยในระดับเขตพื้นที่การศึกษาช่วงชั้นที่ ๑ และ ๒ คัดไทย เขียนตามคำบอก และอ่านจับใจความ ณ ห้องสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: