รักษ์ภาษาไทย

สพป.แพร่ เขต ๑ จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการเรารักษ์ภาษาไทย ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

 

รูปภาพ: