ป้องกัน-เฝ้าระวังความประพฤติ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียน นักศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: