ติดตามความก้าวหน้า

นายชูชาติ  ทรัพย์มาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะติดตามการบริหารจัดการของเขตพื้นที่ มี นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่เขต ๑ นายเมทวินทร์  อินต๊ะจวง ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๓๑ และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ

รูปภาพ: