รับสมัครศึกษานิเทศก์

นางสุนิดา  ราชสิกข์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลและกรรมการการรับสมัครฯ สพป.แพร่ เขต ๑ รับสมัครศึกษานิเทศก์ จำนวน ๒ อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๙-๑๕ มิ.ย.๕๘ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต ๑ 

รูปภาพ: