จัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลฯ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) สพป.แพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: