โครงการพระราชดำริ

นายศักดิ์  สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาบุคลากรตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ มี นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กล่าวรายงาน ณ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ อ.เมือง จ.แพร่ 

รูปภาพ: