มีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษา

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดประชุมสัมมนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืนโดยเน้นการมีส่วนร่วม มี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑  ร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ 

รูปภาพ: