เชิดชูครูดี นักเรียนเก่ง โรงเรียนเด่น

นายศักดิ์  สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่มีผลการสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ระดับชั้น ป.๖ ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  ตามโครงการหอการค้าจังหวัดแพร่ เชิดชูครูดี นักเรียนเก่ง โรงเรียนเด่นประจำปี ๒๕๕๘ มีนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กล่าวรายงาน นายสมปอง  ดวงจิต ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดแพร่และคณะร่วมแสดงความยินดี

รูปภาพ: