ค่ายภาษาสู่อาเซี่ยน

นายธรรมรงศักดิ์  อินกัน ผอ.รร.วัดต้นไคร้ และคณะครู นำนักเรียนเข้าค่ายอบรมค่ายภาษาพัฒนาสู่อาเซี่ยน รร.วัดต้นไคร้-นาตอง มีนางสาวชฎารัฐ  ปลูกเพาะ ศน.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะเป็นวิทยากร โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก เทศบาลตำบลช่อแฮ 

รูปภาพ: