เปิด BBL มิ่งเมือง

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายดิเรก ฉันทา ประธานเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง กล่าวรายงาน

รูปภาพ: