วางหรีดเคารพศพ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นำคณะข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานเขตฯ วางหรีดเคารพศพและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อเลย ทวีปัญญา อายุ ๘๘ ปี คุณพ่อของ นางประทุม เสาะใส เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มนิเทศฯ สพป.แพร่ เขต ๑ ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ ๒๐๑/๑ หมู่ที่ ๓ ต.พระหลวง อ.สูงเม่น จ.แพร่ ทำการฌาปนกิจศพในวันเสาร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ฌาปนสถานหัวดง เวลา ๑๓.๐๐ น.

รูปภาพ: