ต้อนรับผู้ตรวจฯ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมประชุมและต้อนรับ นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ ๒ (เมษายน-กันยายน ๒๕๕๘) ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดแพร่ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ร่วมประชุม

รูปภาพ: