ปิด BBL

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ เป็นประธานพิธีปิดการขยายผลอบรมทางไกล "โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี" เครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่ และกลุ่มพลังใหม่ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: