สภากาแฟ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ประชุมสภากาแฟ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรอง สปอ.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: