พลิกโฉม ป.1

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการขยายผลอบรมทางไกล "โครงการพลิกโฉม ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี" ผู้บริหารและครูในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่ และกลุ่มพลังใหม่ จำนวน ๑๒๐ คน ณ ห้องประชุมสักทอง ๑ โดยมี นายสมคิด กันทะใจ ผู้อำนวยการ รร.บ้านแม่หล่าย กล่าวรายงาน

รูปภาพ: