ประชุม อกคศ.ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

นายนคร ถานะวุฒิพงศ์ ประธาน อกคศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ โดยมี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นเลขานุการฯ

รูปภาพ: