ผู้ปกครองเยี่ยมห้องเรียน

นายพูลศักดิ์  บุญเรืองศักดิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านวังหลวงและคณะครูร่วมกันจัดกิจกรรมผู้ปกครองเยี่ยมห้องเรียนลูกหลาน ในการปกครอง เพื่อความเข้าใจและพบปะพูดคุยกับคุณครูประจำชั้น 

รูปภาพ: