สวนพฤกษศาสตร์

นายพิพัฒน์  ใจภักดี ศน.ผู้รับผิดชอบโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน นำคณะผู้บริหาร ครูเข้ารับการอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน จำนวน ๕๐ คน  ณ โรงเรียนวัฒนโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่  ตั้งแต่วันที่  ๒๕ - ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๘

รูปภาพ: