เรียนดนตรีไทย

นายพรศักดิ์  ทานะขันธ์ ผอ.ร.ร.และคณะครูฯ ให้การต้อนรับและขอขอบคุณอาจารย์อาทิตย์ แสนไพร วิทยากรสอนดนตรีพื้นบ้าน วิทยากรภายนอกสอนดนตรีพื้นบ้านให้กับนักเรียน ร.ร.วัดน้ำโค้ง อ.เมืองแพร่  

รูปภาพ: