เอกชนประชุม

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเอกชนในความดูแลของ สพป.แพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์  โดยมี นางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กำกับ ดูแล

รูปภาพ: