ประชุมทีมบริหาร

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมทีมบริหาร ประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: