ประชุมทีมนิเทศฯ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑ เพื่อชี้แจงและขับเคลื่อนนโยบาย ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: