ข้อมูลพื้นฐาน ปี ๕๘

นายกนก  อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นางปนัดดา  อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กล่าวรายงาน

รูปภาพ: