ออกนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะ ออกนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน โรงเรียนบ้านนันทาราม โรงเรียนบ้านวังหงส์และโรงเรียนบ้านเวียงตั้ง เครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง

รูปภาพ: