นิเทศ ติดตาม ก่อนเปิดภาคเรียน

นางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะฯ นิเทศ ติดตาม รร.การเปิดภาคเรียนวันแรกของ รร.เครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี

รูปภาพ: